KCSE ONLINE

e - Learning Solutions

Kiswahili Notes

Kcse Online is your one stop website for Educational Resources Made for Students and Teachers by the Teachers. Browse the Categories to see what you get. 

Kiswahili Notes

Katika somo hili la matamshi, tutashughulikia vitate na vitanza ndimi.Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi.Utatanishi huu unatokana na; kukaribiana kimatamshi kwa sauti fulani.Mfano. posa poza.Mtamkaji kuathiriwa na lugha ya kwanza au lugha nyine;Mfano. mahali /mahari

Vitate

Vitanza ndimi

Sikiliza vitanza ndimi vifuatavyo kisha uvitamke. Sitasitasita kusisitiza kuwa sita na sita si sita. Vazi alilovua alivaa baada ya kulifua likamfaa sana. Makoti Alikoti alipohukumiwa, alipiga magoti na kulivua koti kortini. Juzijuzi mjuzi jasusi alikutana na mjusi akienda kumuona mchuuzi akichuuza mchuzi. Himizo

Muundo ni sura au namna kitu kinavyoonekana kwa nje .Soma mahojiano yafuatayo kati ya mwandishi wa habari na mwanariadha huku ukizingatia muundo wa mahojiano yenyewe. Mwandishi: Hujambo dada? Mwanariadha: Sijambo. Mwandishi: Mimi ni Philip Okelo mwanahabari wa Shirika Utangazaji la Mambo Leo.Ningependa Utangazaji la Mambo Leo.Ningependaa kukuhoji kuhusu kukuhoji kuhusu la ushindi wako.Waeleze wasikilizaji majina yako. Mwanariadha: Jina langu ni Janet Jelimo. Kwa jina la utani naitwa Risasi. Mwandishi: Kwa nini wanakuita Risasi? Mwanariadha: Kwa sababu ya kasi yangu katika mbio. Mwandishi: Hongera kwa kushinda medali ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki. Mwanariadha: Asante! Mwandishi: Je, mipango yako ya siku za usoni ni ipi? Mwanariadha: Ningependa kupata medali nyingi zaidi za dhahabu na kuvunja rekodi nyingi zaidi kabla ya kustaafu. Mwandishi: Mbali na riadha, unashiriki mambo yepi mene? Mwanariadha: Tayari nimejiunga na Chuo Kikuu cha Fujihama ili kujiendeleza kielimu. Mwandishi: Unasomea nini? Mwanariadha: Nasomea Uhandisi wa Tarakalishi. Mwandishi: Una ujumbe gani kwa vijana? Mwanariadha: Ningependa kuwahimiza vijana wajitolee na kukuza vipawa vyao. Kila mtu amebarikiwa na kipawa fulani. Lakini watu wengi hupuuza vipawa vyao na kukosa kuvikuza. Ni muhimu vijana kujipa muda na kutambua vipawa walivyo navyo. Baada ya kuvitambua, wapaswa kujitolea na kutia bidii ili waweze kunufaika kutokana na vipawa hivyo. mu wa nyimbo hutokana na ujumbe uliomo katika wimbo wenyewe. Endelea kufanya utafiti zaidi kuhusu nyimbo. Ni nyimbo ambazo huimbwa na mlezi wa mtoto kwa sauti nyororo na mahadhi taratibu ili kumtuliza mtoto,kumwongoa au kumfanya alale. Sarufi ya lugha huwa uwanja mpana ambao unashirikisha mada kama vile aina za maneno katika lugha na matumizi yake kisahihi na kimaana kwa kufuata utaratibu uliokubalika na wanajamii wa lugha husika. Hali kadhalika, huhusisha uakifishaji. Somo hili linahusisha ufundishaji wa kila aina ya maneno katika lugha na matumizi ya maneno hayo kisahihi, kimaana na kisarufi. Somo hili litakuwezesha kukuza kiwango chako cha msamiati na matumizi ya istilahi mbalimbali. Sarufi na matumizi ya lugha hushirikisha shughuli za kimawasiliano na kimaingiliano kwa sababu mbalimbali katika miktadha tofauti tofauti na mazingira halisi. Ufunzaji na ujifunzaji wa sarufi na matumizi ya lugha humpa mwanafunzi nyenzo za kuwasiliana kikamilifu. Mwandishi: Asante kwa kutembelea Idhaa hii. Vijana wamepata kujifunza mengi kutoka kwako. Tunakutakia kila la heri. Mwanariadha: Asante sana. Tanbihi

Inadhihirika kuwa mahojiano huwa na maswali elekezi ya kudadisi undani wa jambo fulani. Mahojiano yanaweza yakashirikisha mada mbalimbali kutegemea muktadha. Mahojiano yanaweza yakashirikisha mada mbalimbali kutegemea muktadha. Shughuli Kufikia mwisho wa kipindi hiki, unatakiwa uwe na uwezo wa: i) kueleza maana ya mazungumzo ii) kutambua muundo na sifa za mazungumzo iii) kubainisha miktadha mbalimbali ya mazungumzo iv) kutambua umuhimu wa mazungumzo

Tazama na kusikiliza mazungumzo A na B katika video hii. Tambua matukio yote katika shughuli hizi mbili. Video A Marafiki wawili wamekutana mtaani baada ya muda mrefu. Haya ni mazungumzo ya kirafiki kuhusu maisha yao ya hapo awali na ambavyo yameendelea. Video B Kuna mazungumzo kati ya wakulima wawili wanaokutana katika kituo cha malipo. Wanazungumza juu ya mavuno haba na malipo duni waliyopata kutokana na hali mbaya ya anga. Soma mazungumzo yafuatayo kisha ujibu maswali.(Mwalimu na mwanafunzi wako nje ya sebule ya walimu) Mwanafunzi: Shikamoo mwalimu. Mwalimu : Marahaba! U hali gani ? Mwanafunzi: Sina neno mwalimu ila ningependa kuomba msaada wako kuhusu hotuba na mazungumzo. Mwalimu : Shida yenyewe ni ipi? Mwanafunzi: Aaa;Aa;nimeshindwa kubaini tofauti kati ya vipengele hivi viwili. Mwalimu : (Akionyesha kushangaa) Lo! Kwani jana hukuwepo darasani tukijadili mambo haya? Mwanafunzi: Samahani mwalimu nilikuwa hospitalini kwa matibabu. Mwalimu : Pole, Utapata nafuu. Mwanafunzi : Ahsante, nishapoa. Mwalimu : Tofauti kuu kati ya hotuba na mazungumzo ni kwamba hotuba huwasilishwa na mtu mmoja kwa hadhira fulani nayo mazungumzo ni maongezi kati ya watu wawili au zaidi. Hotuba huchukua umbo la maelezo kuhusu jambo fulani ilhali mazungumzo huchukua umbo la kitamthilia. Mwanafunzi : Ahsante mwalimu, kunazo tofauti zine? Mwalimu : Ndiyo, lugha inayotumiwa katika hotuba huwa na urasmi fulani, mazungumzo hutegemea muktadha. Lugha inayotumika hotelini haina urasmi ilhali ile itumikayo ofisini huwa na urasimu. mazungumzo katika hoteli,hospitali,kituo cha polisi na kadhalika. Mwanafunzi :(Anatabasamu) Nashukuru sana Mwalimu. Hakika umenitoa gizani. Mwalimu : Karibu. Nenda darasani udurusu zaidi. SIFA ZA MAZUNGUMZO

Nyimbo Wimbo ni utungo ulioundwa kwa maneno au sauti zilizoteuliwa kisanii na zenye utaratibu wa kimuziki.Sauti hizo hupanda na kushuka na kuibusha hisia fulani kwa mwimbaji na msikilizaji. Nyimbo hazizingatii kaida zote za ushairi kama ilivyo katika mashairi halisi. WIMBO WA TAIFA

Umesikia na kuona nini ? Huu ni wimbo wa Taifa la Kenya, unaoimbwa katika shughuli rasmi za kitaifa kama vile :-katika sherehe na shughuli za kitaifa na kimataifa -wakati wa kupandisha bendera katika shule, vyuo na taasisi mbalimbali

umuhimu wa wimbo wa taifa la Kenya hutambulisha taifa letu huibua hisia za uzalendo hukuza umoja hukuza na kuendeleza utamaduni ni ombi kwa Maulana hufunza maadili huzindua wananchi

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

Kusikiliza na kuzungumza ni stadi zinazoshirikisha shughuli za kimawasiliano na kimaingiliano kwa sababu mbalimbali katika miktadha tofauti tofauti na mazingira halisi.Katika kusikiliza na kuzungumza, matamshi yafaayo ni muhimu. Ufunzaji na ujifunzaji wa stadi hizi humpa mwanafunzi nyenzo za kuwasiliana, kuingiliana na kutagusana ili kutimiza mahitaji mbalimbali. Kwa mfano:

  1. Kujuliana hali
  2. Kupasha ujumbe
  3. Kuelimisha
  4. Kuelekeza
  5. Kuzindua/Kuhamasisha

Kuonya/kutahadharisha

7. Kuhimiza/kushawishi

8. Kuliwaza

9. Kutatua mizozo katika jamii

10

Kutumbuiza

Hitimisho Imetambulika wazi kuwa stadi ya kusikiliza na kuzungumza itakufaa sana maishani! UTANGULIZI

Katika somo hili la matamshi, tutashughulikia vitate na vitanza ndimi.Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi.Utatanishi huu unatokana na;* kukaribiana kimatamshi kwa sauti fulani.Mfano. posa ?poza.* Mtamkaji kuathiriwa na lugha ya kwanza au lugha nyine;Mfano. mahali /mahari

 

 

Past Exam Papers for KCPE and KCSE

We have an enourmous data quiz bank of past papers ranging from 1995 - 2014 . 

Quick Revision Booklets

Candidates who would want their papers remarked should request for the same within a month after release of the results. Those who will miss out on their results are advised to check with their respective school heads and not with the examination council. . 

Candidate benefit from our quick revision booklets which are comprehensive and how to tackle examination question methods. 

e-Content Digital Multimedia

As a supplementary to coursework content our e-library for digitized multimedia CDs while enhance and ensure that you never missed that important concept during the normal class lessons. It is a Do it Yourself Project

Other Goodies for KCSE ONLINE Members!

Buy 1 Coursework DVD Disc and get a FREE Gold membership plan for two consecutive years. This e-Content Digital CD covers all the topics for a particular class per year. One CDs costs 1200/- ( Per Subject per Class ).

Purchase Online and have the CD sent to your nearest Parcel Service. Pay the amount to Patrick 0721806317 by M-PESA then provide your address for delivery of the Parcel. Ask for clarification if in doubt.

Install ADOBE Flash Player for Best Results

For Best results INSTALL Adobe Flash Player Version 16 to play the interactive content in your computer. Test the link below to find out if you have Adobe Flash in your computer.

SAMPLE e-Content DVD

Social Media